Voorkomen

is beter dan verzekeren!

Klacht melden

Heeft u suggesties voor verbetering of bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening vinden wij heel belangrijk.

U kunt uw suggesties of klacht doorgeven via e-mail. Ook is het mogelijk uw suggestie of klacht per brief te sturen.

Wanneer kunt u antwoord verwachten?

U ontvangt binnen 7 werkdagen een bevestiging. De inhoudelijke behandeling van de klacht wordt binnen 14 werkdagen afgerond, u ontvangt binnen 21 werkdagen een schriftelijke motivering van het ingenomen standpunt.

Vervolgstappen

Bent u het niet eens met de afhandeling van de klacht door Van de Sande & Partners dan kunt u, binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie heeft gekregen, de klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. De ombudsman maakt deel uit van het Kifid en bemiddelt tussen partijen.

Gegevens Kifid

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: (070) 333 89 99
Internet: www.kifid.nl
Het aansluitnummer van Van de Sande & Partners bij Kifid is: 300.017545

Voorkomen is beter dan verzekeren!

Onze adviseurs zoeken graag met u naar een maatwerk oplossing voor uw unieke situatie.

TOP