Inzicht geven

bij financiële beslissingen maakt keuzes maken eenvoudiger

Keurmerken

Naast de kwaliteitseisen die we stellen aan de verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers, stellen we deze eisen ook aan ons zelf. Vanuit de overheid is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) opgesteld, deze wet ziet er op toe dat adviseurs beschikken over kwalificaties om zo de kennis te waarborgen.

Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers in het bezit van de benodigde diploma’s. Van de Sande & Partners vindt kennis en kwaliteit voor u echter van essentieel belang en dus hebben wij geïnvesteerd in extra opleidingen waardoor de adviseurs voldoen aan verschillende keurmerken.

branchevereniging
www.adfiz.nl

Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij financiële beslissingen. Omdat je als klant niet weet wat je niet weet is het verstandig om een onafhankelijk adviseur te raadplegen. Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs. We versterken de kracht van de onafhankelijk financieel adviseur. Zodat hij zich kan richten op het allerbelangrijkste: de klant inzicht geven bij het nemen van financiële beslissingen.

branchevereniging
www.raia.nl

Professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dat zijn de kernwaarden van de Registeradviseur in Assurantiën, RAiA. De erkenningsregeling RAiA bestaat sinds 2001 en maakt onderdeel uit van de Stichting Assurantie Registratie (SAR). De doelstelling van het RAiA is om de kwaliteit van het verzekeringsadvies aan ondernemers en particulieren op een hoog niveau te brengen en te houden. Dit wordt gedaan door het vaststellen van inhoudelijk en professionele criteria waar een RAiA aan moet voldoen. Dit wordt onderhouden door een jaarlijks systeem van bovenwettelijke permanente educatie

Voorkomen is beter dan verzekeren!

Onze adviseurs zoeken graag met u naar een maatwerk oplossing voor uw unieke situatie.

TOP