Inzicht geven

bij financiële beslissingen maakt keuzes maken eenvoudiger

Keurmerken

Naast de kwaliteitseisen die we stellen aan de verzekeringsmaatschappijen en geldverstrekkers, stellen we deze eisen ook aan ons zelf. Vanuit de overheid is de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) opgesteld, deze wet ziet er op toe dat adviseurs beschikken over kwalificaties om zo de kennis te waarborgen.

Vanzelfsprekend zijn alle medewerkers in het bezit van de benodigde diploma’s. Van de Sande & Partners vindt kennis en kwaliteit voor u echter van essentieel belang en dus hebben wij geïnvesteerd in extra opleidingen waardoor de adviseurs voldoen aan verschillende keurmerken.

branchevereniging
www.adfiz.nl

Inzicht is de belangrijkste succesfactor bij financiële beslissingen. Omdat je als klant niet weet wat je niet weet is het verstandig om een onafhankelijk adviseur te raadplegen. Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijke financiële adviseurs. We versterken de kracht van de onafhankelijk financieel adviseur, zodat hij zich kan richten op het allerbelangrijkste: de klant inzicht geven bij het nemen van financiële beslissingen.

branchevereniging
www.risicomanagementregister.nl

Als Gecertificeerd Risk Management Consultant (GRMC®) staan we dicht bij de klant en hebben veel aandacht voor zijn waardepropositie, bedrijfsdoelstellingen en risicoperceptie/bewustzijn als ondernemer. We realiseren een succesvolle implementatie van risicomanagement waar onze klanten veel profijt van hebben. Risicomanagement draagt namelijk direct bij aan de bescherming en de kwaliteit van de onderneming. De kennis hiervoor wordt onderhouden door een jaarlijks systeem van bovenwettelijke permanente educatie.

Voorkomen is beter dan verzekeren!

Onze adviseurs zoeken graag met u naar een maatwerk oplossing voor uw unieke situatie.

TOP